Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas:

Justyna Płonka Just-You.pl, ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków, e-mail: sklep@erotic-med.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 

 

2. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) nie przysługuje w odniesieniu do umów, które za przedmiot mają rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, której to rzeczy po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Jeżeli chciałbyś dokonać zwrotu to pamiętaj, że produkty higieniczne, które sprzedajemy w sklepie erotic-med.pl możemy przyjąć tylko bez naruszonych plomb bezpieczeństwa lub rozerwanej folii. Dzięki temu macie pewność, że produkty, które kupujecie w naszym sklepie są w 100% oryginalne i nikt wcześniej ich nie dotykał, a zatem są bezpieczne w użytkowaniu.

 

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

 

ADRES, NA KTÓRY NALEŻY ZWRACAĆ TOWAR:

 

firma: Justyna Płonka Just-You.pl

ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków

 

zeskanowany, podpisany formularz zwrotu można wysłać na adres mailowy:

sklep@erotic-med.pl

lub dołączyć do odsyłanego towaru

 

 

 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamację dotyczące zawartej Umowy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (Justyna Płonka Just-You.pl, ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków) na koszt Klienta.


Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko osoby, która składa reklamację
  2.  Nazwa produktu 
  3.  Numer oferty 
  4.  Data zawarcia umowy
  5. Opis usterki
  6.  Adres  
  7.  Data  
  8. Nr tel.
  9. Nr konta 

 

Do reklamacji prosimy dołączyć wypełniony według przykładowego wzoru formularz reklamacji oraz paragon.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.  

do góry
Pokaż pełną wersję strony